Studium v Kanadě

Pro kanadské vzdělání je charakteristické vyvážená kombinace evropských tradicí a amerického pragmatizmu. Navíce kanadské vzdělání je proslula vysokou úrovní. Podle UNESCO je míra gramotnosti obyvatelstva jednou z nevyšších ve světě.

V posledně době si více a více žáků a studentů vybírají studium v Kanadě. Tento výběr souvisí s příznivými hospodářskými a sociálními podmínkami v kombinaci se vstřícnou migrační politikou a benevolentním přístupem k migrantům. Kanada je dvojjazyční zemí, proto je tady možné studovat v angličtině a francouzštině.

Perspektivy

Doklady o úplném středním vzdělání po absolvování internátních škol v Kanadě dovolují pokračovat ve studiu na prestižních vysokých školách v USA a Velké Británie. Přičemž školné v Kanadě při srovnatelné kvalitě vzdělání je dostupnější než na amerických nebo britských školách. Velké množství školy má partnerské vztahy s velkými zaměstnavateli v různých odvětvích. Absolventům škol se poskytuje možnost získat pracovní vízum a zůstat v Kanadě, kde je nevyčerpatelná poptávka po odbornicích z různých odvětví..

Pomoc odborníků

Společnost IQ Consultancy pomáhá žákům a studentům v přípravě a přijetí na kanadské školy, college a univerzity. Poskytujeme součinnost při výběru vzdělávacího zařízení a programu, vyhotovení potřebných dokladů.

Zajišťujeme kontrolní testování, efektivní přípravu k přijímacím zkouškám a také organizujeme poznávací zájezdy do této země. V případě potřeby zajištujeme dohled nad žáky po přijetí na školu za účelem poskytování potřebné pomoci a informování rodičů o úspěších jejich dětí.

Vzdělávací programy

 • Střední vzdělání

  Podle mezinárodního průzkumu znalostí studentů (PISA) obsazují kanadští žáci soukromých škol třetí místo z přírodovědných nauk a čtení, páté z matematiky. Absolvovaní kanadských škol mají možnost ucházet se o studium na vyhlášených univerzitách, po ukončení kterých lze získat vízum a najít práci na mezinárodních firmách.

  Vše o středoškolském vzdělávání v Kanadě

  Podívat se na katalog

Školné

 • Střední vzdělání
 • Vyšší vzdělání
 • 50 000 - 63 000 CAD za rok

Školné zahrnuje:

 • Výuku
 • Ubytovaní na rezidencích
 • Stravování (plná penze)
 • Studijní materiály
 • Poznávací zájezdy
 • Zábavní akce
 • Zdravotní pojištění
 • Hodiny angličtiny
 • 12 000 - 20 000 CAD za rok

Školné zahrnuje:

 • Studium
 • Studijní materiály
Začněte studovat s námi!
Zanechte žádost nebo se s námi spojte telefonicky. Pomůžeme vám vybrat vyhovující vzdělávací zařízení a studijní program s vyhotovením dokumentů a víz, s přípravou k úspěšnému přijetí a samotnému studiu.
eduABROAD - Обучение за рубежом: новости рынка, каталог компаний, события, аналитика