Středoškolské vzdělání v Kanadě

O zemi

Malebná příroda, vysoká životní úroveň a ekologie, bezpečnost a pohodlí jsou hlavními rysy Kanady, které přitahují studenty z celého světa. Je to jedna z nejpohodlnějších a nejprogresivnějších zemí na světě, kde se ekonomika, věda, technologie aktivně rozvíjejí, a vzdělání se díky seriózním statním investicím do této oblasti stává efektivnějším a modernějším. Školní vzdělání v Kanadě je to skutečná příležitost studovat na prestižní světově uznávané univerzitě a po ukončení studia zůstat v Kanadě, což usnadňuje migrační politika, ekonomická prosperita země a trh práce, který vyžaduje odborníky v různých oborech.

Kanaďané kladou velký důraz na inovativní vývoj: právě zde byl vynalezen první telefon, kino IMAX, srdeční stimulátor, elektronový mikroskop, kosmický robotický manipulátorCanadarm, interaktivní tabule Smart Board, baseballová rukavice a mnoho dalšího.

Podle Indexu lidského rozvoje(HumanDevelopment Index), který každoročně zveřejňuje OSN, v roce 2014 Kanada obsadila 8. místo na seznamu zemí s nejvyšší životní úrovní, což z ní činí příznivé místo pro život a výchovu dětí.

Kanadský vzdělávací systém

Studie mezinárodního programu PISA pro hodnocení vzdělávacích výsledků středoškolských studentů ukázala, že kanadští studenti jsou jedněmi z nejlépe připravených na světě: podle hodnocení zaujímají třetí místo v přírodních vědách a čtení a páté místo v matematice.

Zároveň náklady na studium na kanadských školách jsou znatelně nižší ve srovnání s náklady na studium v USA a Velké Británii při stejné úrovni ostatních parametrů a kariérních vyhlídkách absolventů.

Každá kanadská provincie nezávisle určuje vzdělávací systém, takže rozdělení na základní a střední školu v různých školách se může lišit. Základní vzdělání může zahrnovat 1. až 6. třídu (od 6 do 11 let) nebo 1. až 8. třídu (od 6 do 13 let). Střední vzdělání - od 7. nebo 9. třídy až do 12. třídy (od 12 14 let do 18 let). Přijatá označení podle tříd:

 • elementaryschool (1. -6.třídy)
 • middleschool (7. a 8.třídy)
 • highschool (7. -12.třídy)

Ve věku 15–16 let může student pokračovat ve studiu na highschool nebo jít na collegea získat odborné vzdělání.

Školní rok v Kanadě trvá 10 měsíců (od září do května) a je obvykle rozdělen do dvou semestrů.

V prvních několika letech se studijní plán skládá hlavně z povinných předmětů a několika volitelných předmětů, které se každým rokem stále více rozšiřují, což studentovi umožňuje lépe se připravovat na studium na vysoké škole.

Významnější výhody při přijetí na univerzitu poskytuje program zvýšené složitosti (TheAdvancedPlacement (AP) program), jež zahrnuje asi 35 předmětů, známky z kterých jsou brány v úvahu většinou univerzit v USA, Kanadě a Velké Británii. Čím vyšší je akademická úroveň školy, tím více volitelnýchpředmětů může nabídnout svým studentům.


Diplom o absolvování kanadské střední školy (SecondarySchoolDiploma) se vydává po absolvování určitého počtu předmětů — povinných a volitelných. Podmínky, stejně jako systém tříd, závisí na pravidlech přijatých v jednotlivých provinciích.

Kromě toho může student v posledních dvou letech studia absolvovat program International Baccalaureate (IB), který umožnuje získat mezinárodní diplom. Jedná se o univerzální program, jehož výsledky jsou uznávány předními univerzitami na světě a umožňují přijetí na vysoké školy bez zkoušek na základě mezinárodního maturitního certifikátu.

Mnoho kanadských škol také vyvíjí své programy, které nabízejí výhody při zápisu na univerzitu a získávání dalších stipendií, jako např. GlobalLeadership Program, CapstoneDiplomaa mnoho dalších. 


Soukromé školy a penziony

Pouze 5,6% kanadských studentů studuje na soukromých vzdělávacích institucích, které poskytují zaručenou vysokou akademickou přípravu, a diplom o absolvování takové internátní školy je vysoce ceněn při přijetí na přední světové univerzity.

Pro absolventy je také snazší zvládnout studium na univerzitě, protože na kanadské soukromé internátní škole je student zvyklý na nezávislost dlouho před nástupem na vysokou školu.

Moderní vzdělání je nemyslitelné bez použití nových technologií a okamžitého přístupu k informacím a kanadské střední školy, pokud jde okomputerizaci, předběhly většinu škol na světě.

Rodiče se nemusejí bát o bezpečnost dítěte ve škole i mimo ni. Kanaďané jsou známí svou vstřícností a přátelským přístupem k cizincům.Soukromé školy a penziony

Většina kanadských soukromých škol přijímá zahraniční studenty od 13 let, kdy je dítě již zcela nezávislé a může se v neznámé společnosti cítit pohodlně. Nicméně podle pravidel některých škol můžete na ně podat přihlášku již od 10 let.

Ubytování

Kanadské soukromé školy jsou známé pro své pohodlí a prostorné světlé rezidence. Obvyklé studenti jsou ubytovaný v pokojích pro 1-2 osoby. Sřešením každodenních problémů a otázkami adaptace studentům pomáhají zaměstnanci školy, které mají pedagogické vzdělání. Morální podpora je zvláště důležitá pro děti, které se poprvé ocitly mimo domov a rodiče.


Studium a volný čas

Kanadské soukromé školy tradičně věnují velkou pozornost sportovním a tvůrčím činnostem. Sportovní vybavení splňuje nejvyšší standardy, školy mají bazény, tenisové kurty, basketbal, fotbalová hřiště a samozřejmě stadiony s umělým ledem pro hokej. Školní hokejové týmy vážně trénují a účastní se mistrovství dokonce i na národní úrovni. Studenti si mohou navštěvovat nejen sportovní kroužky, ale taky tvůrčí kluby, kde se zabývají kresbou, malbou, sochařstvím, keramikou, fotografií hudbou, tancem a divadlem.

Pro české studenty muže být neobvyklé, že se na kanadské střední škole musí věnovat dobrovolnictví: každý student musí mít 40 oficiálně potvrzených hodin jako dobrovolník. Dobrovolnické organizace můžete najít na speciálních webových stránkách nebo podstoupit takovou praxi přímo ve škole. Pro zahraniční studenty je to další příležitost k získání první pracovní zkušenosti (potvrzené hodnoticím dopisem), navázání užitečných kontaktů a rozhodnutí o budoucí profesi.

Náklady na studium

V současné době činí roční náklady na studium na kanadských soukromých školách 25 000 až 65 000 kanadských dolarů.

Studium jazyku

Jak je známo, v Kanadě se mluví anglicky i francouzsky, což poskytuje vynikající příležitost naučit se dva jazyky najednou. Pokud rozhodnutí poslat dítě na jiný kontinent, i když do takové prosperující a bezpečné zemi, jako je Kanada, není snadné, mohou děti a rodiče předem otestovat své možnosti prostřednictvím jazykových kurzů, které také připravují studenta na zápis do kanadských škol.

Jazykového programu se mohou zúčastnit děti od 7 let. Výuka probíhá zábavným způsobem, poskytuje aktivní mimoškolní program s komunikací ve studovaném jazyce: výlety, sportovní aktivity atd.

Podrobný popis programů je v našem katalogu dětských jazykových center. IQ Consultancy spolupracuje pouze s nejspolehlivějšími jazykovými školami v Kanadě, které nabízejí zajímavé kurzy, díky čemužvýuka jazyků přináší dítěti největší užitek a potěšení.


Zápis

Začít vybírat pro dítěkanadskou školu musíte s dostatečným předstihem, nejlépe zhruba rok před zápisem, protože proces přípravy může trvat dost dlouhou dobu. Je nutné určit nejen požadovaný studijní program, ale také formát školy –školu s koedukacínebo výukou zvlášť pro chlapce a dívky. Každý typ školy má své vlastní výhody zaměřené na rozvoj talentů a schopností studentů.

Odbornici IQ Consultancy dlouhodobě spolupracují s nejlepšími kanadskými internátními školami a pomohou nejen při výběru správné školy, ale také s přípravouk zápisu a vyřízením všech potřebných dokumentů.

Výhody studia v Kanadě

 • Vysoká úroveň akademického vzdělávání
 • Relativně nízké náklady na studium
 • Hloubkové studium speciálních předmětů již ve škole
 • Další studium na prestižních univerzitách v USA a Kanadě
 • Stipendia, která jsou poskytována absolventům škol pro studium na univerzitách
 • Příznivá migrační politika
 • Potřeba odborníků v různých oborech
 • Bezpečnost a ekologie
 • Vysoká životní úroveň a sociální zabezpečení

Začněte studovat s námi!
Zanechte žádost nebo se s námi spojte telefonicky. Pomůžeme vám vybrat vyhovující vzdělávací zařízení a studijní program s vyhotovením dokumentů a víz, s přípravou k úspěšnému přijetí a samotnému studiu.
eduABROAD - Обучение за рубежом: новости рынка, каталог компаний, события, аналитика