Vysokoškolské vzdělání v USA

V Americe můžete získat bakalářský titul (3-4 roky studia) nebo magisterský titul (2 roky při existenci bakalářského titulu) na některé z vysokých škol nebo univerzit, které se dělí na několik typů:

 • Vysoké školy se čtyřletým odborným vzděláním — většinou se jedná o soukromé školy, kde nejsou vědecko-výzkumné programy nijak zvlášť rozvinuté, ale poskytují vynikající základ pro následující zápis na univerzitu.
 • Dvouleté vysoké školy — po jejich absolvování student získá stupeň Associate’s degree a může postoupit do třetího ročníků čtyřleté vysoké školy nebo na univerzitu pro další studium pro získání titulu bakaláře.
 • Státní univerzity — státní instituce, které jsou financovány vládami zemí. Nejznámější z nich jsou: Kalifornská univerzita, Berkley univerzita a Univerzita státu Virginie.
 • Soukromé univerzity — nejprestižnější verze vysokoškolského vzdělávání v Americe, s nejvyšší úrovní konkurence a větší obtížností přijetí. Zpravidla se jedná o univerzity s velice vysokou úrovní vědecko-výzkumých programů. Mezi ně patří Yale, Harvard, Stanford a další univerzity Ivy League.
Vice podrobností o vysokoškolském vzdělání v USA

Příprava na přijetí a zápis na vysoké školy USA.

Zápis na americké univerzity probíhá na základě výběrového řízení. Pro přijetí na americkou vysokou školu je třeba hovořit plynně anglicky a předložit :

 • Formulář absolventa střední školy - s úplnými informacemi nejen o akademických úspěších, ale také o zájmech a mimoškolních úspěších (ve sportu, umění) a také o zapojení se do společenského života (dobrovolná práce, účast na vědeckých nebo kulturních projektech, výstavách, festivalech.)
 • Osvědčení o dokončení střední školy
 • Přehled o prospěchu a kompletní seznam absolvovaných předmětů.
 • Celkový počet bodů v obecných zkouškách typu SAT.
 • Esej na dané téma.
 • Doporučení – posudky od učitelů.
 • Na některých univerzitách je třeba se zúčastnit pohovoru.

Nejlepší variantou přípravy pro vstup na americkou univerzitu nebo vysokou školu je studium na soukromé americké škole. To vám umožní získat všechny potřebné dokumenty a body (známky) pro přijetí, a samozřejmě se dokonale naučit anglicky

Služby IQ Consultancy

 • Poradenství v oblasti vysokoškolského studia v USA
 • Pomoc při výběru programu a školy, studijní cesty
 • Příprava v angličtině
 • Zápis na školu
 • Dohled nad studenty během studia
 • Pomoc s vyřizováním víz, ubytování, transferů, letenek

Začněte studovat s námi!
Zanechte žádost nebo se s námi spojte telefonicky. Pomůžeme vám vybrat vyhovující vzdělávací zařízení a studijní program s vyhotovením dokumentů a víz, s přípravou k úspěšnému přijetí a samotnému studiu.
Ing. Kristýna Lebedová
Ředitelka kanceláře v Praze
praha@iqconsultancy.cz
eduABROAD - Обучение за рубежом: новости рынка, каталог компаний, события, аналитика