Vysokoškolské vzdělávání ve Švýcarsku

Mnoho studentů, kteří se rozhodnout studovat vysokou školu v zahraničí, si vybere Švýcarsko, a to zejména pro jeho jedinečnou přírodu a také pro vysokou životní úroveň, která vytváří velmi komfortní podmínky pro studium.

Švýcarsko je vícejazyčnou zemí a oficiálně jsou zde používány čtyři úřední jazyky: němčina, francouzština, italština a rétorománština. Ačkoliv angličtina zde není úředním jazykem, většina obyvatel ji ovládá na velmi vysoké úrovni. Švýcarské univerzity často nabízí studentům dvojjazyčné programy, což představuje vynikající příležitost nejen zlepšit se v hlavním jazyce výuky, ale také zvládnout další zcela nový.

Švýcarsko se nachází v srdci Evropy a studenti zde mají možnost seznámit se s tradicemi a kulturou různých národů západní Evropy.

Mezi další atraktivity Švýcarska patří aktivní odpočinek a cestování. Dech beroucí pohoří Alp, zimní sporty a bohatá městská architektura činí ze Švýcarska jednu z nejoblíbenějších turistických destinací. Díky skvěle rozvinuté infrastruktuře je cestování v rámci země rychlé a pohodlné.

Švýcarsko je jedním ze světových lídrů v oblasti kvality vysokoškolského vzdělávání. Obzvláště ceněné je vzdělání v oblasti pohostinství a cestovního ruchu. Více než 80 % nejlepších manažerů v pohostinském odvětví vystudovalo právě švýcarské vysoké školy. Mezi další populární vysokoškolské obory ve Švýcarsku patří zejména finance a bankovnictví.

Švýcarské univerzity spolupracují s těmi největšími a nejvýznamnějšími společnostmi. Program výuky zahrnuje mezinárodní pracovní stáže, které studentům umožní učit se od těch nejzkušenějších manažerů v daném oboru.

Jakou vysokou školu si vybrat?

Otázku, jakou vysokou školu si vybrat, si přirozeně kladou všichni budoucí studenti. Na našich webových stránkách je k dispozici stručný přehled dvou významných vysokých škol , který může zájemcům o studium pomoci utvořit si celkový dojem o vysokoškolském vzdělávání ve Švýcarsku.

Švýcarské soukromé vysoké školy a univerzity nabízí programy vyučované v angličtině a nevyžadují zvláštní přijímací zkoušky pro zahraniční studenty.

Podmínky pro přijetí ke studiu:

  • osvědčení o středním vzdělání (maturitní vysvědčení)
  • znalost angličtiny (mezinárodně uznávaný certifikát)

Výrazně obtížnější je pro zahraniční zájemce o studium úspěšné absolvování přijímacích zkoušek na státní univerzity. U těch je nutné prokázat vysokou úroveň znalostí němčiny, francouzštiny nebo italštiny.

Samotné zkoušky jsou pak velmi náročné a vyžadují komplexní přípravu, kterou studentům neposkytnou běžné střední školy.

Z těchto důvodů doporučujeme zvážit studium na švýcarských soukromých vysokých školách, které jsou zastoupeny špičkovými univerzitami, které se soustřeďují na pohostinství a také obchodními vysokými školami.

Hotelový, turistický a sportovní management

Vysokoškolské vzdělávání ve Švýcarsku je nejčastěji spojováno s pohostinstvím. Země je celosvětově proslulá svými kvalitními hotelovými školami se zaměřením na cestovní ruch. Silně jsou zastoupeny také školy zaměřující se na sportovní management. Diplom ze švýcarské univerzity hotelnictví a cestovního ruchu je uznávám po celém světě a absolventi těchto škol bývají zaměstnáni v prestižních světových hotelových a restauračních řetězcích, bankách, leteckých společnostech, sportovních organizacích a v podnicích zábavního průmyslu.
Společnost IQ Consultancy zastupuje nejlepší švýcarské univerzity v těchto oborech.

Glion Institute of Higher Education

Tato vysoká škola je jednou ze tří nejlepších mezinárodních vzdělávacích institucí, jejíž absolventi se stávají odborníky v pohostinství.
Každý student obdrží v průměru dvě pracovní nabídky ještě před absolvováním vysoké školy. 65 % absolventů obsazuje pozice ve vrcholovém managementu.

Les roches

Les Roches International School of Hotel Management patří mezi tři nejlepší vysoké školy na světě v pohostinském odvětví. Díky vysoké úrovni vzdělávání a intenzivní praxi jsou absolventi velmi žádaní na trhu práce, přičemž 89 % absolventů získá pracovní pozici ihned po ukončení studia.
Studenti mohou absolvovat stáže a školení také na dalších kampusech školy:

  • Les Roches Marbella (Španělsko)
  • Les Roches Jin Jiang International Hotel Management College (Čína)

Cesar Ritz Сolleges Switzerland

Cesar Ritz Сollege je součástí Swiss Education Group (síť předních švýcarských škol v oblasti managementu v pohostinství).
Škola spolupracuje s hotelovými řetězci jako je Hilton, Hyatt, Mandarin Oriental, The Ritz-Carlton, Four Seasons a Shagri-La. Během studia studenti absolvují placené stáže v těch nejlepších společnostech v oboru.

Management a finance

Management a finance jsou další oblastí, ve které soukromé švýcarské univerzity nabízejí studium. Společnost IQ Consultancy v tomto odvětví spolupracuje s Institute of Finance and Management.

Institute of Finance and Management

Na této prestižní obchodní škole přednáší zástupci největších světových společností jako je Nestlé, Easy Jet, Procter&Gamble, Philip Morris, Hewlett Packard, HSBC, Světová obchodní organizace, a dalších. V kariérním centru, které je studentům k dispozici, je možné získat rady ohledně hledání zaměstnání, studenti se mohou naučit odpovídajícímu chování během pohovorů a osvojit si základní pravidla pro tvorbu životopisů.

Studijní programy

Švýcarské vysoké školy nabízejí následující programy:

Bakalářské studium (BA). Doba trvání programu – 3,5 roku. Program je určen absolventům středních škol, kteří chtějí získat vysokoškolské vzdělání.

Magisterské studium (MSc). Doba trvání programu – 1-2 roky. Programy pro studenty, kteří již získali bakalářský titul. Studium umožňuje prohloubení znalostí ve vybraném oboru, zároveň si studenti osvojí praktické dovednosti během stáží.

Postgraduální programy (PGD). Doba trvání programu – 1-1,5 roku. Programy jsou určeny studentům, kteří již mají zkušenosti a jejich cílem je kariérní růst. Postgraduální studium je také vhodné pro ty, kteří již získali vysokoškolské vzdělání, ale rádi by se vzdělali také v jiném oboru či oblasti.

Master of Business Administration (MBA). Doba trvání programu – 1 rok (2 semestry). Program je určen těm, kteří již mají zkušenosti ve vybraném oboru a jejich cílem je zlepšení manažerských dovedností. Studium nabízí propojení teoretických znalostí a praktických dovedností.

Letní programy. Doba trvání – 1-2 týdny. Letní programy jsou příležitost pro získání představy o oboru, umožňují zájemcům o studium vybrat si studijní obor a zvolit si budoucí povolání. Během programu se studenti seznámí se zemí a univerzitou, na které chtějí studovat.

Ubytování

Studenti obvykle bydlí v univerzitním kampusu, v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích s veškerým vybavením.

Náklady na studium

Od 20 000 CHF za studijní program v závislosti na zvolené vysoké škole.

Výhody zápisu ke studiu s IQ Consultancy

Společnosti IQ Consultancy poskytuje pomoc s výběrem vhodné školy a správného studijního programu, s podáním přihlášky a s kompletací veškerých potřebných dokumentů. Poskytujeme asistenci během celého procesu.

Budete-li mít jakékoli dotazy týkající se vysokoškolského vzdělávání ve Švýcarsku, neváhejte a kontaktujte naše odborníky.

Začněte studovat s námi!
Zanechte žádost nebo se s námi spojte telefonicky. Pomůžeme vám vybrat vyhovující vzdělávací zařízení a studijní program s vyhotovením dokumentů a víz, s přípravou k úspěšnému přijetí a samotnému studiu.
eduABROAD - Обучение за рубежом: новости рынка, каталог компаний, события, аналитика