Středoškolské vzdělání ve Španělsku

Absolventi španělských škol úspěšně studují na britských, amerických, kanadských a evropských univerzitách. Pro ty, kteří chtějí studovat na španělské škole, jsme připravili stručného průvodce.Popíšeme, čím se liší středoškolské vzdělání ve Španělsku, jaké jsou programy pro zahraniční studenty a jak se zapsat na dobrou soukromou školu.Výhody studia ve Španělsku

Na středních školách ve Španělsku najdete nejoblíbenější světové vzdělávací programy - GCSE, A-level, HighSchoolDiploma USA a International Baccalaureate. Výuka na mezinárodních školách probíhá v angličtině, ale studenti navíc studují španělštinu, a pokud chtějí i další evropský jazyk. 

Dalším plusem studia na španělské škole je dobrá sportovní příprava, zejména fotbalová a tenisová. Úspěch dítěte ve sportu určitě ocení přijímací komise při převodu do jiné školy nebo přijetí na univerzitu.

Španělská střední škola je skvělou alternativou pro ty, kteří chtějí získat dobré školní vzdělání. Při stejné kvalitěvýuky škola ve Španělsku je blíž, než v Americe a klima je zde mnohem příjemněji, než ve Velké Británii.Dalším plusem studia na španělské škole je dobrá sportovní příprava, zejména fotbalová a tenisová. Úspěch dítěte ve sportu určitě ocení přijímací komise při převodu do jiné školy nebo přijetí na univerzitu.

Španělská střední škola je skvělou alternativou pro ty, kteří chtějí získat dobré školní vzdělání. Při stejné kvalitěvýuky škola ve Španělsku je blíž, než v Americe a klima je zde mnohem příjemněji, než ve Velké Británii.

Španělský vzdělávací systém

Povinné středoškolské vzděláníve španělských školách začíná v 6 letech a trvá do 15 let. Mnoho rodičů posílá své děti do školy od 3 na programEducacioninfantil - obdoba naší mateřské školy. 

Primární školství— Educacionprimaria

První stupeň středoškolského vzdělávání ve Španělsku trvá 6 let. Na základní škole často probíhají kombinované hodiny. Děti se učí číst, psát, kreslí, hrají a věnují se sportu bez rozdělení na jednotlivé předměty. Konečná známka na 60% se skládá z práce ve třídě v průběhu roku a na 40% z výsledků závěrečných testů.


Povinné sekundární vzdělání — Educacionsecundariaobligatoria 

Tato fáze trvá 4 roky, obvykle od 12 do 16 let dítěte. Student si volí směr studia - humanitární, technické nebo tvůrčí. Na konci každého roku studenti skládají zkoušky. Po čtyřech letech studia ve španělské škole absolventi obdrží diplom o povinném středním vzdělání. S ním mohou jít na střední školu, získat povolání ve speciální škole nebo získat práci s nízkou kvalifikací.

Následný stupeň sekundárního vzdělání — Bachillerato

Na střední škole studují pouze ambiciózní studenti, kteří chtějí pokračovat ve studiu na univerzitě. Toto období trvá dva roky a studijní program je podobný britským starším ročníkůmSixthform nebo HighSchool v americkém systému vzdělávání. Studijní plán obsahuje předměty, které student plánuje studovat na univerzitě. Závěrečné zkoušky se často započítávají při přijetí na univerzitu.

Programy pro zahraniční studenty

Mnoho španělských soukromých škol je akreditováno BritishCouncil, což znamená, že v nich je možno složit zkoušky A-Level. Chcete-li pokračovat ve vzdělávání ve Spojených státech, je nejlepší vybrat školu s programem HighSchoolDiploma.

Některé španělské školy nabízejí program IB (International Baccalaureate). Tento program je považován za složitější kvůli většímu počtu předmětů, dobrovolnictví a projektovým pracím. Na druhou stranu pokud mate dobré výsledky ze zkoušek programu IB, můžete jít studovat téměř na jakoukoli univerzitu na světě.

Pro zahraniční studenty anglické školy ve Španělsku nabízejí přípravné programy. Obvykle takový program zahrnuje intenzivní studium angličtiny a španělštiny, matematiky, přírodních věd.

Začněte studovat s námi!

Jak se dostat na španělskou školu

Soukromé internátní školy 

Zahraniční studenti přicházejí do Španělska studovat na zahraničních školách - britských, amerických, německých, francouzských. Anglické školy jsou ve Španělsku nejběžnější. Nabízejí programy střední a starší školy - GCSE a A-level.

Studium

Výuka probíhá většinou v angličtině, ve španělštině se vyučují pouze jednotlivé a volitelné předměty.  

Učitelé pomáhají studentům získat znalosti a rozvíjet se jako osobnost. Zde velmi oceňují aktivní a kreativní děti, schopnost každého studenta přizpůsobit se jakékoliv situaci.

Každá škola si může nastavit vlastní rozvrh. Lekce obvykle trvají od 9:00 do 17:30. Přestávky jsou každých 45 minut a uprostřed dne studenti a učitelé mají dvouhodinovou siestu.

Školní rok na španělských středních školách trvá od poloviny září do poloviny června a je rozdělen na trimestry. Mezi nimiž jsou novoroční, velikonoční a letní prázdniny.

Mimoškolní aktivity

Španělské školy dodržují zásady všestranného vzdělání, takže se děti aktivně zapojují do vzdělávacích, vědeckých, sociálních a tvůrčích aktivit. Zde najdete kroužky robotiky, fotografie, designu, malování, divadelní, taneční a hudební studia.

Mezi nejoblíbenější sporty našpanělskýchškolách jsou tenis, golf a fotbal. Na mezinárodní škole Sotogrande je Akademické centrum pro sportovce, které spolupracuje s elitními sportovními akademiemi: JasonFloyd Golf Academy, SotoTennis aAtletico de Madrid SoccerAcademy.

Ubytování

Pro zahraniční studenty na španělských středních školách existují dvě možnosti ubytování - v rezidenci nebo v hostitelské rodině. 

Rezidence mají všepotřebné pro pohodlný pobyt. Jsou vybaveny ložnicemi, učebnami, posilovnami a tvůrčími studii, odpočinkovými místnostmi, kuchyní. Studenti obvykle žijí v pokojích pro 1-3 osoby. 

Hostitelská rodina je vhodná pro ty, kteří se chtějí dozvědět více o španělské kultuře a naučit se jazyk s rodilými mluvčími. V jedné hostitelské rodině může žít více zahraničních studentů najednou.

Náklady na studium

Náklady na studium na španělských středních školách se pohybují od 25 000 do 40 000 EUR ročně. Tato částka zahrnuje studium, mimoškolní aktivity, ubytování v rezidenci, stravování. Registrační poplatek, záloha za použití školního majetku, letenky a transfer se hradí zvlášť.

Jak se dostat na španělskou školu

Na španělskou školu se můžete přihlásitjiž od 5 let, ale rodiče nejčastěji voli zápis na školu od 11 let.

Období přípravy na přijetí závisí na počátečních znalostech studenta a na úrovni školy. Doporučujeme podat přihláškuza 1–1,5 roky před plánovaným zápisem. Během této doby budete mít čas zhodnotit a v případě potřeby zlepšit úroveň jazykových znalostí, připravit své dítě na zkoušky a nezávislý život.

Přijímací zkoušky se skládají z angličtiny,pohovoru se zástupcem školy a někdy i ze zkoušek z jednotlivých předmětů. Znalost španělštiny není nutná, bude však výhodou pro studenty, kteří se zapíšou do selektivní školy.

Soukromé španělské školy vyučují dle různých studijních programů, protopřesný seznam dokumentů a požadavky na přijetí závisí na škole. Tyto informace můžete získat od našich odborníků. Nechte kontakty v níže uvedeném formuláři, kontaktujeme vás a probereme možností a perspektivy školního vzdělávání ve Španělsku.


Začněte studovat s námi!
Zanechte žádost nebo se s námi spojte telefonicky. Pomůžeme vám vybrat vyhovující vzdělávací zařízení a studijní program s vyhotovením dokumentů a víz, s přípravou k úspěšnému přijetí a samotnému studiu.
eduABROAD - Обучение за рубежом: новости рынка, каталог компаний, события, аналитика