Vysokoškolské vzdělání v Itálii

V Itálii se nachází 47 státních vysokých škol a 9 nezávislých, které mají státní licenci. Na většině státních vysokých škol probíhá výuka v italštině. Na soukromých vysokých školách bývá výuka realizovaná převážně v angličtině a je zde aplikován obecný evropský systém bakalářského a magisterského studia.


Vzdělávací programy

Laurea (C.L.) (diplom)

Pro získání prvního diplomu (C.L.), který odpovídá úrovni bakalářského vzdělání, je nutné studovat 4-6 let. Například lingvisté mohou získat tento stupeň vzdělání za čtyři roky, chemici a architekti za pět let a lékaři za šest let.

Prohlédnout si katalog univerzit

Diploma universitario (C.D.U.) (univerzitní diplom)

Dalším stupněm vzdělání, který odpovídá magisterského studiu, je Diploma universitario (C. D. U.) a výuka trvá 2-3 roky. Existuje také dvouletá specializovaná výuka v institucích Scuole dirette a fini speciali (školy pro zvláštní účely), po jejímž dokončení studenti získají obdobný titul.

Během studijního období musí studenti absolvovat okolo 20 předmětů, včetně volitelných. Účast na vyučování je povinná a studenti si vyznačují dny návštěv přednášek a seminářů do svých indexů. Po absolvování výuky na jakékoliv úrovni studenti zpravidla obhajují diplomovou práci.

Po třech letech praxe v oboru se mohou absolventi univerzity přihlásit k doktorandskému studiu. Pro přijetí je nezbytné absolvovat vstupní test. Doktorandi obvykle provádí výzkumnou práci na různých vysokých školách, včetně těch zahraničních. Po obhajobě získávají titul doktora.

Prohlédnout si katalog univerzit

Přípravné kurzy

K dispozici jsou jazykové kurzy a kurzy přípravy pro zápis na univerzitu. V rámci těchto kurzů se vyučují jazyky, probíhá intenzivní příprava k přijímacím zkouškám a také příprava k mezinárodním zkouškám pro získání certifikátu univerzity v Perugii a Sieně.

Tyto certifikáty mají čtyři úrovně. První úroveň označuje znalost jazyka v běžné komunikaci, druhá úroveň opravňuje ke studiu na italské univerzitě, třetí úroveň umožňuje pracovat v zemi, ve které je tento jazyk státním jazykem a čtvrtá, nejvyšší úroveň, potvrzuje odborné znalosti jazyka a právo vyučovat italštinu jako cizí jazyk.

Zápis

Při zápisu na italskou vysokou školu absolventi středních škol téměř ve všech případech skládají přijímací zkoušky z hlavních předmětů a také zkoušku z italského nebo anglického jazyka v závislosti na tom, ve kterém jazyce bude studium realizováno.

Některé italské univerzity nabízí vzdělávací programy vyučované v angličtině, navržené pro zahraniční studenty.

Do prvního ročníku jsou přijímání absolventi středních škol, kteří jsou v okamžiku zahájení studia starší 18 let.

Služby IQ Consultancy

  • Pomoc při výběru programu a školy, studijní cesty
  • Zápis na školu
  • Dohled
  • Víza, ubytování, transfery, letenky

Pro zájemce o vysokoškolské vzdělávání v oblasti módy a designu v Itálii nabízíme bakalářské a magisterské studijní programy na nejprestižnějších vzdělávacích institucích v oblasti módy a designu:

  • Istituto Marangoni (Milán, Florencie) nabízí bakalářské, magisterské a jednoleté programy. Pro začátečníky jsou v nabídce zajímavé úvodní letní kurzy. Výuka probíhá v angličtině, francouzštině nebo italštině.
  • Akademie Domus (Domus Academy) nabízí studentům zajímavé magisterské programy.
Začněte studovat s námi!
Zanechte žádost nebo se s námi spojte telefonicky. Pomůžeme vám vybrat vyhovující vzdělávací zařízení a studijní program s vyhotovením dokumentů a víz, s přípravou k úspěšnému přijetí a samotnému studiu.
eduABROAD - Обучение за рубежом: новости рынка, каталог компаний, события, аналитика