Vysokoškolské vzdělání v Itálii

V Itálii se nachází 47 státních vysokých škol a 9 nezávislých, které mají státní licenci. Na většině státních vysokých škol probíhá výuka v italštině. Na soukromých vysokých školách bývá výuka prováděna převážně v angličtině a je zde aplikován obecný evropský systém bakalářského – magisterského studia.


Vzdělávací programy

Laurea (C.L.) (diplom)

Pro získání prvního diplomu (C.L.), který odpovídá úrovni «bakalář» je nutné studovat 4-6 let. Zejména lingvisté mohou získat tento stupeň za čtyři roky, chemici a architekti za pět let a lékaři za šest let.

Podívat se na katalog univerzit

Diploma universitario (C.D.U.) (Univerzitní diplom)

Dalším stupněm, který odpovídá magisterskému studiu je Diploma universitario (univerzitní diplom) (C.D.U.). Výuka trvá 2 – 3 roky. Existuje také dvouletá specializovaná výuka Scuole dirette a fini speciali (školy pro zvláštní účely), po které je možné získat titul obdobný jako C.D.U.

Během studijního období musí studenti absolvovat 19-20 předmětů, včetně volitelných. Účast na vyučování je povinná a studenti si také vyznačují dny návštěvy přednášek a seminářů do svých indexů. Po absolvování výuky na jakékoliv úrovni studenti zpravidla obhajují diplomovou práci.

Po třech letech praxe v oboru se může absolvent univerzity zapsat na doktorandské studium. K tomu je třeba absolvovat vstupní test. Doktorandi většinou provádí výzkumnou práci na různých vysokých školách, včetně těch zahraničních. Po obhajobě získají titul doktora.

Podívat se na katalog univerzit

Přípravné kurzy

K dispozici jsou jazykové kurzy a kurzy přípravy pro zápis na univerzitu, na kterých se učí nejen jazyky, ale také zde probíhá pečlivá příprava k přijímacím zkouškám a příprava k mezinárodním zkouškám pro získání certifikátu univerzity v Perugii a Sieně.

Tyto certifikáty mají 4 úrovně. První úroveň označuje znalost jazyka na běžné úrovni, druhá dává právo zapsat se na italskou univerzitu, třetí umožňuje žít a pracovat v zemi, kde je tento jazyk státním jazykem, čtvrtá — nejvyšší potvrzuje odborné znalosti jazyka a právo vyučovat italštinu jako cizí jazyk.

Zápis

Při zápisu na italskou vysokou školu absolventi střední školy téměř ve všech případech skládají zkoušky z hlavních předmětů a zkoušku z italského nebo anglického jazyka v závislosti na tom, ve kterém jazyce bude studium probíhat.

Některé italské univerzity nabízí vzdělávací programy vyučované v angličtině, navržené pro zahraniční studenty.

Na italských univerzitách jsou stanoveny kvóty pro přijímání občanů, kteří nejsou členy Evropské unie. Z tohoto důvodu nesmí být znalost italského jazyka studentů, kteří nastupují na studijní programy v italštině nižší než CILS level 2.

Do prvního ročníku jsou přijímáni absolventi škol, kteří jsou v okamžiku zahájení studia starší 18 let.

Služby IQ Consultancy

  • Pomoc při výběru programu a školy, studijní cesty
  • Zápis na školu
  • Dohled
  • Víza, ubytování, transfery, letenky.
  • .

Pro zájemce o vysokoškolské vzdělávání v oblasti módy a designu v Itálii nabízíme bakalářské a magisterské programy na nejprestižnějších vzdělávacích institucích v oblasti módy a designu:

  • Istituto Marangoni (Milano, Florencie) bakalářské, magisterské programy a jednoleté programy. Pro začátečníky budou zajímavé úvodní letní kurzy. Výuka probíhá v angličtině, francouzštině nebo italštině.
  • Akademie Domus (Domus Academy) — magisterské programy
Začněte studovat s námi!
Zanechte žádost nebo se s námi spojte telefonicky. Pomůžeme vám vybrat vyhovující vzdělávací zařízení a studijní program s vyhotovením dokumentů a víz, s přípravou k úspěšnému přijetí a samotnému studiu.
Ing. Kristýna Lebedová
Ředitelka kanceláře v Praze
praha@iqconsultancy.cz
eduABROAD - Обучение за рубежом: новости рынка, каталог компаний, события, аналитика