Středoškolské vzdělání v Německu

V posledních dvou letech se Německo stalo nejatraktivnějším cílem pro zahraniční studenty (The Study.EU Country Ranking, 2017–2018). Hodnocení vychází z úrovně vzdělání, kariérních vyhlídek, nákladů na studium a bydlení.

Výhody studia na německé škole

Program International BaccalaureateDiploma, který je k dispozici na veřejných a soukromých německých školách, připravuje absolventy ke studiu na jakékoli univerzitě v Německu i na světě. Berlin Brandenburg International Schoolje první mezinárodní školou, která vyučuje čtyři typy programu IB. Výuka probíhá ve dvou jazycích - angličtině a němčině. Dokonce i ti, kteří nastupují na německou školu se znalostí pouze angličtiny, se v době studia naučí i němčinu.

Střední vzdělání

Výuka probíhá ve dvou jazycích - angličtině a němčině. Dokonce i ti, kteří nastupují na německou školu se znalostí pouze angličtiny, se v době studia naučí i němčinu.

Berlin Brandenburg International School

Výuka v německých školách je založena na individuálním přístupu. Na veřejných školách na jednoho učitele připadá v průměru 12 studentů a na soukromých školách je to dvakrát méně. Němečtí studenti pravidelně absolvují testy, aby pochopili svou úroveň znalostí a v případě potřeby upravili studijní program.

Vzdělávací systém Německa

V Německu děti začínají chodit do školy ve věku 6 let. Chcete-li studovat na vysoké škole, musíte studovat po dobu 13 let. Základní škola je stejná pro všechny a volba střední školy závisí na akademickém prospěchu a cílech studenta. Každý typ střední školy má svůj vlastní cíl a ne každáškola dává právo na přijetí na univerzitu.

Grundschule — Základní škola

Na základní škole se děti učí němčinu a angličtinu, přírodní vědy, techniku, věnují se sportu a hudbě, kreslí. Hodiny vede třídní učitel a během prvních dvou let děti nedostávají známky.

 • Délka studia: 4 roky.
 • Vyhlídky: hlavní, reálná, všeobecná škola nebo gymnázium.

Hlavní škola — Hauptschule

Na druhém stupni německé základní školy se děti učí do 10. třidy. Zde získávají základní vzdělání a připravují se na vstup na průmyslové nebo střední školy.

 • Délka studia: 5 let.
 • Vyhlídky: získání odborného vzdělání nebo řemeslné práce.

Reálná škola — Realschule

Studijní program reálné školy je zaměřen na specializované obory - biologie, fyzika a humanitní obory. Po dokončení tohoto stupně mohou studenti jít studovat na střední nebo průmyslovou školu. Nejschopnější studenti jdou do 11. ročníku gymnázia.

 • Délka studia: 6 let.
 • Vyhlídky: práce střední kvalifikace, přijetí na průmyslovou školu, přechod na gymnázium.

Gymnázium — Gymnasium

Gymnázium je nejprestižnějším typem střední školy v Německu. Studují se zde základní obory a k tomu sejsou zvoleny specializované předměty potřebné pro studium na univerzitě. Předměty jsou rozděleny do tří oblastí: humanitární, sociální a technické. Po 12. ročníku gymnázia lzestudovat na institutu a po dokončení 13. ročníku na univerzitě. Za uchazeče se považují žáci posledního ročníku gymnázia. Absolvují zkoušky Abitur, které jim dávají právo zapsat se na univerzitu bez dalších přijímacích zkoušek.

 • Délka studia: 9 let.
 • Vyhlídky: přijetí na vysokou školu.

Všeobecná škola — Gesamtschule

Všeobecná škola kombinuje vlastnosti reálné školy a gymnázia. Lze ji dokončit za 6 let a poté jít na průmyslovou školu nebo je možnost pokračovat ve studiu a poté jít studovat na univerzitu. Takové školy nejsou typické pro standardní vzdělávací systém v Německu a existují jen v některých spolkových zemích.

 • Délka studia: 6 nebo 9 let.
 • Vyhlídky: přijetí na vysokou školu.

Začněte studovat s námi!

Programy pro zahraniční studenty

Výběr programu v německé škole závisí na plánech týkajících se vysokoškolského vzdělávání. Pro přijetí na německou univerzitu postačí absolvovat zkoušky Abitur. Pokud uvažujete o světových univerzitách, je lepší se přihlásit do programu International Baccalaureate.

Abitur

Studium v posledních dvou ročnících školy v Německu je co nejblíže univerzitnímu systému vzdělávání. Každý student si vybírá specializované obory a studuje je na pokročilé úrovni. Studenti obvykle studují dva až tři předměty pokročile a 7-10 na základní úrovni.

International Baccalaureate

Program IB se v Německu vyučuje od roku 1971, nyní ho nabízí 84 německých škol (IB Global Center, 2019). Výuka probíhá v angličtině, někdy si lze vybrat programi v němčině.

V systému IB existují 4 směry: děti ve věku 3–12 let mají speciální program pro základní školu, studenti ve věku 11–16 let přípravný kurz a studenti starších ročníků mohou zvolit standardní program nebo studium zaměřené na zvolenou profesi.

 • PrimaryYearsProgramme — 3–12 let;
 • MiddleYearsProgramme — 11–16 let;
 • DiplomaProgramme — 16–19 let;
 • Career-relatedProgramme — 16–19 let.

Hlavní program IB trvá 2 roky. Studenti si zvolí 6 předmětů na pokročilé úrovni. Vzdělávání v německých školách vyžaduje povinné studium druhého cizího jazyka - může to být francouzština, španělština, latina, řečtina nebo angličtina.

Soukromé internátní školy

V Německu působí asi 2,5 tisíc soukromých škol, z nichž kolem 100 nabízí studium a ubytování pro zahraniční studenty. Vzdělávací programy jsou vyvíjeny s ohledem na mezinárodní požadavky a státní standardy. Absolventi soukromých německých škol úspěšně studují na nejlepších univerzitách v Německu, USA, Švýcarsku, Kanadě a Velké Británii.

Studium

Středoškolské vzdělání v Německu spojuje nejlepší vlastnosti evropského školního vzdělávání. Na každém předmětu studenti odpovídají na otázku: „Jak je to možné uplatnit v životě?“ Proto je německé vzdělání považováno za jedno z nejpraktičtějších.

Studenti si volí předměty nezbytné pro přijetí na vysokou školu a úroveň studia - obvyklou nebo pokročilou. Kariérní poradci jim pomáhají s výběrem oboru a univerzity a také s přípravou na přijímací zkoušky.

Na německých školách je přísně kontrolovaná disciplína a docházka, takže děti jen zřídka chybí na hodinách a učí se bez mezer ve znalostech. Prázdniny trvají 75 dní, ale jejich data nejsou pevně stanovena a závisí na konkrétní spolkové zemi. Výuka neprobíhá během letních, podzimních, vánočních a velikonočních prázdnin.

Mimoškolní aktivity

Vzdělávání na německých školách se vyznačuje integrovaným přístupem – studium základních předmětů je stejně důležitý jako tvůrčí, sportovní kroužky a kulturní program.

Na kampusech soukromých německých škol je k dispozici vše pro rozvoj kreativity a zájmu o koníčky - hudební studia, zkušebny, dílny a laboratoře. O víkendech je možnost zúčastnit se procházky, kulturní akce a výletů do okolních měst.

Mezi nejoblíbenější sporty německých studentů patří atletika, tenis, fotbal, plavání, hokej, cyklistika, horolezectví. Na kampusech škol jsou k dispozici tělocvičny, sportovní hřiště, bazény a hrací plochy.

Ubytování

Zahraniční studenti v Německu si mohou vybrat, zda budou bydlet v rezidenci nebo v hostitelské rodině. Nejčastěji si studenti vyberou ubytování v rezidenci, aby žili v blízkosti školních budov a více komunikovali se svými vrstevníky.

Studenti mladších a středních ročníků bývají ubytováni v pokojích pro 2–4 osoby, studenti starších ročníku obvykle žijí v jedno nebo dvoulůžkových pokojích. Koupelny a WC jsou v pokojích nebo na patře. V každé rezidenci jsou k dispozici odpočinkové místnosti, kuchyně, prostory pro plnění domácích úkolů.

Většina škol se nachází v ekologicky čistých oblastech obklopených parky nebo lesními zónami. Rozvinutá dopravní infrastruktura Německa umožňuje snadno se pohybovat po zemi a snadno se dostat do nejbližších velkých měst nebo na letiště.

Vyhlídky

Studium na německé škole je nezbytné pro přijetí na německé vysoké školy. Nejoblíbenějšími univerzitami v zemi jsou Ludwig-Maximilians-UniversitätMünchen, TechnischeUniversitätMünchen, Universität Heidelberg a Humboldt-UniversitätzuBerlin. Patří mezi 20 nejlepších evropských univerzit (TimesHigherEducationRanking, 2019).

Náklady na studium

Náklady na studium na německých školách se pohybuje od 30 000 do 40 000 EUR ročně. Tato částka zahrnuje studium, ubytování v rezidenci, tři jídla denně, přístup k mimoškolním aktivitám. Náklady jako registrační poplatek, záloha za použití školního majetku, letenky a transfer jsou hrazeny zvlášť.

Jak se přihlásit na německou soukromou školu

Na německé školy jsou zahraniční studenti nejčastěji přijímání od 14 let. V tomto věku jsou připraveni se přizpůsobit novým podmínkám a bydlet v rezidenci. Některé soukromé školy přijímají studenty od 10 do 12 let, ale jsou vyučovány v němčině.

S přípravou na přijetí na německou školu se doporučuje začít nejméně 1 rok před plánovaným zápisem. Během této doby budete mít čas vše zhodnotit a v případě potřeby zlepšit úroveň jazykových znalostí, připravit své dítě na přijímací zkoušky a nezávislý život.

Pro přijetí na německé školy musíte mít:

 • osvědčení potvrzující úroveň němčiny a angličtiny alespoň B1;
 • motivační dopis (vyžadují ne na všech školách);
 • doporučující dopis ředitele nebo učitele české školy;
 • prospěch za poslední dva roky.

Nejčastěji studenti před zápisem absolvují online pohovor se zástupci školy. Někdy je nutné psát interní zkoušku z jazyku nebo matematiky. Konkrétní seznam dokumentů a požadavků se liší v každé spolkové zemi a škole. Informace o potřebných dokumentech a přijímacích zkouškách získáte od našich odborníků.

Začněte studovat s námi!

Pomoc odborníků

IQ Consultancyje oficiálním zástupcem německých soukromých škol v České republice. Pro každého klienta školu vybíráme individuálně na základě zájmů, dovedností a schopností studenta.

Naši odborníci komunikují se zástupci německých škol, osobně navštěvují školu a udržují kontakt se studenty, rodiči a absolventy. Získáváme tak aktuální informace o vzdělávacích institucích a jsme si vždy jisti našimi doporučeními.

Pomáháme:

 • vybrat školu;
 • posoudit šance na přijetí;
 • zlepšit jazykové znalosti;
 • napsat motivační dopis;
 • připravit se na pohovor;
 • vyřídit a přeložit doklady;
 • zakoupit letenky a zařídit transfer;
 • přizpůsobit se ve škole po přestěhování.

Odpovíme na otázky týkající se středoškolského vzdělávání v Německu, poradíme ohledně podmínek zápisu a studia, poskytneme podrobné informace o školách. Kontaktujte náskdykoliv nebo zanechte požadavek na webu – zavoláme vám a vše vysvětlíme nebo naplánujeme osobní schůzku.

Začněte studovat s námi!
eduABROAD - Обучение за рубежом: новости рынка, каталог компаний, события, аналитика