Vysokoškolské vzdělání v Americe

V současné době čeští abiturienti stále častěji volí vysokoškolské vzdělání v USA. Proč?

  • Americké univerzity jsou na špičce všech světových žebříčků, což naznačuje vysokou úroveň vzdělání.

  • Organizace vzdělávacího procesu umožňuje studentům navazovat pracovní kontakty s předními americkými společnostmi již během studia.

  • Diplom americké univerzity je vysoce ceněn mezi zaměstnavateli na celém světě a otevírá mnoho příležitostí k zaměstnání i profesnímu rozvoji.

V tomto našem článku budeme hovořit o systému vysokoškolského vzdělání v USA i o tom, co musí znát abiturient, který si vybírá americkou univerzitu.

Vysoká škola nebo univerzita?

Vysokoškolské vzdělání v USA lze získat na vysoké škole nebo na univerzitě. Vysoké školy nabízejí pouze bakalářské programy a univerzity – bakalářské, magisterské a doktorandské studium. Struktura univerzity může zahrnovat několik vysokých škol.

Většina vysokých škol v USA je soukromá, malá (studuje zde asi 2000 studentů) a s konkrétním zaměřením: například humanitní nebo technické. Bez ohledu na skutečnost, že jsou vysoké školy méně známé, je v nich kvalita vzdělání velmi vysoká.

Univerzity USA jsou také rozděleny na soukromé a státní. Ty státní jsou určeny pro studium obyvatel konkrétního státu. Pro abiturienty z jiných států a o to víc z jiných zemí (ze zahraničí) je studium na státní univerzitě mnohem dražší a zkouška pro přijetí mnohem těžší.

Struktura vysokoškolského vzdělávání v USA

V systému amerického vysokoškolského vzdělávání se rozlišují tři stupně:

  • undergraduate (bakalářské studium)

  • graduate (magisterské studium, MBA)

  • postgraduate (doktorandské studium)

Pro přijetí na většinu univerzit USA, musí abiturienti absolvovat speciální roční přípravný program (Foundation). Studentovi pomůže nejen rychle zlepšit znalosti angličtiny a akademických předmětů, ale také se přizpůsobit nové, nezvyklé situaci.

Některé univerzity nabízejí možnost absolvovat adaptační program souběžně s 1.ročníkem studia – což umožní studentovi neztratit rok. Mezi takové univerzity patří:

University of Central Florida
The University of Illinois in Chicago
Louisiana State University
University of the Pacific
American University Washington

Bakalářské studium

Doba trvání studia: 3–4 roky
Náklady: od $16 000
Přijetí: po ukončení školy a přípravného programu

V systému amerického vysokoškolského vzdělávání neexistuje jediný studijní plán. Semináře a přednášky jsou rozděleny na povinné a volitelné. Všichni studenti nejprve studují všeobecně vzdělávací předměty a poté si vybírají studijní bloky, které je zajímají. Přednášky může navštívit několik set studentů a v laboratořích nebo diskusních lekcích od dvou do třiceti. Od studentů se očekává aktivní účast na diskusích a vyjádření vlastního názoru. Aktivita má často vliv na konečné vyhodnocení.

Na některých univerzitách není při přijetí ani nutné zvolit si obor — první jeden nebo dva roky se učí všichni studenti stejné předměty.Мagisterské studium

Doba trvání studia: 1–2 roky
Náklady: od $ 20 000
Přijetí: po ukončení bakalářského studia

Magisterské studium v Americe je mnohem obtížnější než u programů bakalářského studia. Velké množství materiálu je třeba nastudovat samostatně, zatímco se souběžně s tím zpracovávají individuální projekty.

Existují dva typy magisterských programů: odborný a akademický. Studenti odborného programu magisterského studia získají, kromě obecného teoretického základu i praktickou přípravu ve zvolené oblasti (absolvují více stáží, provádějí více praktických úkolů) a studenti «akademických» programů magisterského studia se musí podílet na vědeckém výzkumu. Ti, kteří si zvolí akademické magisterské studium, obvykle plánují pokračovat v doktorandském studiu a ve výzkumné činnosti.

Doktorandské studium (Ph.D)

Doba trvání: 4–6 let
Náklady na studium: od $ 30 000
Přijetí: po ukončení magisterského studia (v některých případech po ukončení bakalářského studia)

Třetí etapa vysokoškolského vzdělávání v USA je určena těm, kteří se chtějí zabývat vědou. Na vývoj tohoto odvětví (zejména v oblasti medicíny a biologie) se v Americe každoročně vynakládá přibližně 28% HDP— více než v jakékoli jiné zemi na světě. Mnoho výzkumů se provádí na univerzitách, proto mohou studenti volně využívat všechny možnosti, které poskytují univerzitní laboratoře a výzkumná centra pro vlastní disertační práci.

Po ukončení doktorandského studia je udělen titul doktor filozofie (Ph.D) nebo doktor věd (Sc.D).

Systém hodnocení na amerických univerzitách

Každý studijní předmět se hodnotí v zápočtových jednotkách — kreditech ECTS — podle času, přiděleného na jeho studium a složitosti. Pro získání bakalářského, magisterského nebo Ph.D titulu je třeba získat určitý počet kreditů za celou dobu studia. Například na Adelphi University základní kurz bakalářského programu poskytuje 3 kredity a kurz s laboratorní prací – 4 kredity.

Pro získání kreditů za kurz je třeba získat dostatečné hodnocení ve vyučovaném předmětu. Za každou zápočtovou práci v průběhu semestru student získá známku — A (vynikající), B (výborně), C (dobře), D (dostatečně) nebo F (nedostatečně). Potom se ze všech známek vypočítá průměrná známka — GPA. Za tímto účelem se ohodnocení převede na čísla, kde A=4, B=3, C=2, D=1, F=0.

GPA je důležitá ve všech etapách studia na univerzitě: při zápisu se musí známky z školního vysvědčení převést na GPA (obvykle je pro zápis třeba GPA ne nižší jak 2.5). Tento ukazatel může hrát roli i při podání žádosti o zaměstnání po ukončení univerzity.


Vysokoškolské vzdělání v zahraničí — to je investice do budoucna. Proto, pokud si chcete vybudovat mezinárodní kariéru, potom je studium v USA krokem správným směrem.

Pomoc odborníků

V Americe je více než 5000 univerzit a každá z nich nabízí několik desítek oborů. Pro správnou volbu je třeba pochopit, co poskytne úspěšné ukončení toho či onoho programu. Odborníci IQ Consultancy vám pomohou nejen se rozhodnout o vzdělávací instituci, ale také se připravit na zkoušky, vyřídit dokumenty a vízum.

Začněte studovat s námi!
eduABROAD - Обучение за рубежом: новости рынка, каталог компаний, события, аналитика