Jak udělat kariéru v oblasti cestovního ruchu

15311788743_c243eac0f7_k.jpg

Kariéra v pohostinském oboru nabízí neomezené příležitosti. Po získání vyššího vzdělání v oblasti cestovního ruchu můžete pracovat v nejlepších hotelech světa, na výletních lodích, v zábavních parcích, u leteckých společností, ve výborech pro organizaci slavností, festivalech, obchodních a sportovních akcích po celém světě.

Navíc práce v oblasti cestovního ruchu vám umožní častěji cestovat, seznámit se s novými městy a zeměmi a současně získat konkurenceschopný plat.

Je zajištěna poptávaná specializace

V dobách krize jsou mnozí odborníci nezaměstnaní nebo jsou nuceni se smířit se zhoršenými pracovními podmínkami. Kupodivu, profesionálové odvětví pohostinství, do kterého patří také cestovní ruch spadají do tohoto trendu v menší míře. Mohlo by se zdát, že lidé začnou nejprve šetřit na cestování a zábavě, ale tak to není: v těžkých dobách je odpočinek a pozitivní emoce pro člověka mnohem důležitější než kdy jindy. Pohostinství, jehož součástí je cestovní ruch - je jedním z nejperspektivnějších, nejrychleji se rozvíjejících a velkých odvětví ve světové ekonomice. Očekává se, že do roku 2023 v něm bude zaměstnána desetina pracující populace planety, což znamená, že vysoce kvalitní manažeři cestovního ruchu, odborníci prodeje, specialisté marketingu a vedoucí turistických společností budou ještě více žádáni jak nyní.

Těm, kteří chtějí v této oblasti udělat mezinárodní kariéru a získat velké vyhlídky do budoucna, doporučujeme věnovat pozornost předním zahraničním univerzitám pohostinství. Nejvyšší úrovní se vyznačuje vzdělávání v cestovním ruchu ve švýcarských vzdělávacích institucích. Jejich programy jsou zaměřeny na praxi a přednášky provádí učitelé s pracovními zkušenostmi v oblasti cestovního ruchu. Díky tomu získáte nejaktuálnější poznatky a naučíte se předvídat nové trendy v oboru, abyste vždy drželi krok a byli žádanými specialisty.

Vysoké školy pohostinství a cestovního ruchu ve Švýcarsku

27974067352_150e01f1ff_z.jpg22950317552_2655e0e8a8_z.jpg

Glion Institute of Higher Education s kampusy ve Švýcarsku a Velké Británii patří mezi top 3 přední vzdělávací instituce oboru pohostinství na světě (TNS Global Survey, 2013).

Vzdělávací instituce Les Roches s kampusy ve Švýcarsku, Španělsku a Číně je nejlepší univerzitou v oblasti hotelového managementu (Worldwide Hospitality Awards, 2014). Je také zařazena mezi top 3 nejlepší světové vzdělávací instituce v oblasti pohostinství (Taylor Nelson Sofres).

Glion a Les Roches jsou nejlepší univerzity oboru pohostinství nejen v Evropě, ale i ve světě. Pracují podle švýcarského modelu vzdělání, který se vyznačuje úzkými vazbami na průmysl, důrazem na praxi a dlouhodobými stážemi.

Švýcarské univerzity pohostinství nabízejí programy pro absolventy škol, studenty, odborníky a manažery s praxí. Zde můžete studovat v bakalářském, diplomovém nebo postgraduálním programu, magisterském programu, MBA, absolvovat jazykové a letní přípravné kurzy. V Glion a Les Roches poskytnou dobrý teoretický a praktický základ, pomohou studentům rozvíjet dovednosti v oblasti řízení a analytické dovednosti. Výsledkem je plná připravenost studentů zahájit mezinárodní kariéru v cestovním ruchu bezprostředně po ukončení studia.

Studenti studují následující předměty:

  • cestovní ruch a stálý rozvoj
  • efektivní komunikace
  • tendence v oboru pohostinství
  • kulturní rozmanitost
  • zdravý životní styl
  • politika a mezinárodní vztahy
  • organizování akcí
  • finance
  • a mnoho dalšího

Budoucnost absolventů švýcarských univerzit

Řada studentů Glion a Les Roches zahajuje kariéru v cestovním ruchu ještě v době studia. Každý semestr ve školních areálech probíhají kariérní dny – přijíždějí zástupci velkých společností a podle výsledků pohovorů zvou úspěšné kandidáty na stáž nebo na stálé zaměstnání. Podle statistik univerzit 9 z 10 studentů zaujímá odpovídající pozice v mezinárodních společnostech bezprostředně po ukončení studia nebo otevírají svou vlastní cestovní kancelář.

Absolventi švýcarských univerzit naleznou využití nejen v zahraničí, ale také v Rusku, kde je stále nedostatek odborníků s mezinárodními zkušenostmi v oboru. Majitelé prestižních zahraničních diplomů se mohou spolehnout na zaměstnanost ve velkých ruských společnostech, souvisejících s cestovním ruchem - v leteckých společnostech, lyžařských střediscích, zábavních parcích, agenturách pro pořádání festivalů a slavností. Kromě toho mohou udělat dobrou kariéru v regionálních a federálních turistických výborech, organizaci visit Russia nebo na Ministerstvu cestovního ruchu.

Studenti Glionu a Les Roches absolvují stáže a poté získávají stálé zaměstnání ve společnostech Bloomberg, Soho House, Apple, Shangri-La Hotels and Resorts, Disneyland, Qatar Airways, Louis Vuitton, Hilton, The Ritz-Carlton, Four Seasons, Hyatt a dalších světově proslulých společnostech.

Odborníci v oblasti cestovního ruchu se mohou věnovat buď administrativní práci (management, finance a řízení lidských zdrojů), nebo se sami realizovat v kreativních trendech - zabývat se oblastmi značek, přicházet s novými produkty interní a externí oblasti cestovního ruchu, uvést v činnost vlastní turistickou společnost nebo butik hotel. Poptávka po domácím cestovním ruchu v Rusku stále roste a kvalitních nabídek není dost, proto mohou absolventi Glion a Les Roches s velkými teoretickými znalostmi a seriozními praktickými zkušenostmi dosáhnout velkých úspěchů v této oblasti.

Odborná pomoc

Chcete získat perspektivní vzdělání a vybudovat si kariéru v cestovním ruchu, ale nevíte, kde začít? Nejprve kontaktujte specialisty IQ Consultancy - pomůžeme vám vybrat si zemi, vysokou školu a program, předložit dokumenty a vyřídit vízum, připravit se na přijetí a studium na jedné z předních švýcarských univerzit.

Začněte studovat s námi!
eduABROAD - Обучение за рубежом: новости рынка, каталог компаний, события, аналитика