Jak se stát hoteliérem a udělat kariéru v hotelovém podnikání

Úspěch každého hotelu závisí na profesionalitě hoteliéra (manažera, ředitele). Tato osoba musí porozumět finesám práce každého pracovníka, počínaje pokojskými a vrátnými a konče IT-specialisty a PR-manažery a také umět současně řešit všechny vzniklé problémy. Pouze tímto způsobem se podaří vytvořit skvělé podmínky pro plnohodnotný odpočinek a hotelu – skvělou pověst.

Co je součástí povinností hoteliéra

 • Organizace práce hotelu
 • Uzavírání smluv a vedení dokumentace
 • Výběr, instruktáž, řízení a kontrola personálu
 • Součinnost se státními kontrolními orgány
 • Рráce s rezervačními organizacemi (například, Booking.com)
 • Získávání zákazníků

Požadavky na hoteliéry

 • Znalost 2-3 jazyků (angličtina je povinným jazykem)
 • Ovládání znalostí v oblasti administrace podnikání
 • Znalost pracovních standardů a zákonů o migraci
 • Schopnost rychle se rozhodovat a přebírat zodpovědnost.
 • Odolnost proti stresu, nasazení všech sil, práce, zaměřená na výsledek

Jak se stát hoteliérem

V České republice je pozice ředitele hotelu obvykle obsazena buď přizvaným zahraničním odborníkem nebo bývalým recepčním. To znamená, že nejdříve je třeba pracovat na nižších pozicích, získat zkušenosti a pokud vznikne šance, nakonec obsadit pozici ředitele. Druhou variantou je získání vzdělání a pracovní zkušenosti v zahraničí, kde je hoteliér profesí, která se studuje. Evropské univerzity v oblasti pohostinství nabízí kurzy pro hoteliéry, po jejichž ukončení se může absolvent ucházet o důležité pozice odborníka nebo vedoucího středního manažera.

Kde se provádí výuka pro hoteliéry

Úroveň hotelových služeb v Rusku roste, ale stále se pociťuje nedostatek kvalifikovaných pracovníků pro top management. V českých vzdělávacích institucích existují programy pro obor pohostinství, ale jejich úroveň ještě nedosahuje mezinárodní úrovně. Proto stojí za to, věnovat pozornost světovým lídrům v oblasti hotelového vzdělávání – švýcarským vysokým školám v oblasti pohostinství.

Glion a Les Roches jsou lídry (patří mezi top 3 nejlepší vzdělávací instituce v oblasti pohostinství na světě) a nabízejí standardní vzdělání v oboru.

 • Glion – je vysoká škola s padesátiletou historií. 86% absolventů okamžitě získá práci nebo obdrží několik pracovních nabídek, 10% – pokračuje ve studiu. Kampusy se nachází ve městech Glion a Bulle (Švýcarsko), Londýn (Velká Británie).

 • Les Roches – nadnárodní univerzita s kampusy ve městech Bluesch (Švýcarsko), Šanghaj (Čína), Marbella (Španělsko). 89% absolventů obdrží pracovní nabídku ihned po ukončení studia.

Glion a Les Roсhes nabízejí vzdělávací programy jak pro začátečníky, tak pro profesionály a vedoucí pracovníky v oboru: bakalářské, magisterské a MBA studium, postgraduální, letní nebo jazykové programy.

V mezinárodních školách pro hoteliéry se obvykle vyučují následující předměty: personální management, sociální psychologie, základy podnikání, marketing a prodej, služby, finanční management, řízení kapacity hotelu, restaurační služby (jídlo a nápoje), mezikulturní management, mezinárodní právo, globální ekonomika, manažerská etika a korporativní odpovědnost. Díky tomuto souboru předmětů se absolvent stává flexibilním profesionálem v oboru pohostinství se znalostmi v řadě příbuzných oborů

Je to vše o praxi

Společným rysem švýcarských univerzit je zaměření vzdělávání na praxi. Na univerzitách je vše pro rozvíjení nezbytných dovedností, včetně zvláštních pokojů, výcvikových restaurací a kuchyní, jsou zde výcvikové pulty recepce.

Absolventi Glion a Les Roсhes hovoří plynně jedním nebo několika cizími jazyky.

Na univerzitách pravidelně probíhají kariérní dny, na které přijíždí zástupci velkých průmyslových podniků, hledající ambiciózní a perspektivní odborníky. Podle výsledků rozhovorů získá řada studentů nabídky na stáž nebo na trvalou práci. Další výhodou těchto setkání je možnost navázat obchodní kontakty na celém světě.

Jaké jsou perspektivy profese hoteliéra

Odvětví pohostinství zaujímá druhé místo na světě v počtu vytvořených pracovních míst: v současné době je 8,7% populace planety zaměstnáno v odvětví pohostinství a do roku 2025 se tento podíl zvýší na 10%. Určitě souhlasíte s tím, že v případě potřeby jsou lidé připraveni se omezit v mnoha ohledech, ale nikoli v odpočinku. Proto i v době krize budou mít odborníci hotelového podnikání vždy práci.

Absolventi Glion a Les Roсhes mají potřebné znalosti a dovednosti pro to, aby mohli pracovat v prémiových hotelech na jakémkoli místě na světě. Hilton, Four Seasons, The Ritz-Carlton, Mandarin Oriental, Hyatt International, Starwood Hotels and Resorts, Marriott – největší hotelové řetězce předpokládají přijímat na práci studenty z těchto univerzit. Po absolvování studia na švýcarských univerzitách je možné v krátké době udělat mezinárodní kariéru a získat pozici manažera hotelu.

Na nejlepších světových univerzitách oboru pohostinství se také dozvíte, jak si otevřít vlastní hotel a učinit jej úspěšným. Po absolvování je možné pracovat nejen za hranicemi, ale zahájit vlastní podnikání také v České republice, kde zatím nemohou uspokojit stále rostoucí poptávku po špičkových hotelových službách. Proto se před absolventy Glion a Les Roches otevírají skutečně neomezené možnosti realizovat se v profesi a získat zároveň důstojnou mzdu.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak se stát ředitelem hotelu, kontaktujte IQ Consultancy. Povíme vám o úspěších našich absolventů, pomůžeme vybrat vhodnou zemi, univerzitu a program, pomůžeme s dokumenty a zápisem.

Začněte studovat s námi!
Zanechte žádost nebo se s námi spojte telefonicky. Pomůžeme vám vybrat vyhovující vzdělávací zařízení a studijní program s vyhotovením dokumentů a víz, s přípravou k úspěšnému přijetí a samotnému studiu.
eduABROAD - Обучение за рубежом: новости рынка, каталог компаний, события, аналитика